Профил на компанията

Share
print

Plan-Vision е софтуерна компания предоставяща технологично ориентирани услуги. Ние предлагаме на своите клиенти инсталация, персонализиране и поддръжка за фамилията продукти VisionR (централизирано уеб-базирано сървърно решение за организация и управление на данните). Plan-Vision развива и допълнителни VisionR модули заедно със своите партньорски компании.

Профил на компанията

Профил

Plan-Vision предлага интегрирани софтуерни решения за оптимизация в областа на управление на данни, свързани със сгради и съоръжения. Главният софтуерен продукт VisionR, чрез който се се постигат споменатите цели, е изцяло уеб-базирано решение, ползващо най-модерни интернет технологии. VisionR е уеб-базирана, модуларна, многоезикова платформа. Новият графичен модул предлага иновативни методи за визуализация на данни, свързани със сради, съоръжения и тяхното ползване. VisionR може да бъде ползван директно по интернет, след закупуването на съответен акаунт.

Дейности

Plan-Vision е основана през 2003 год. в град Мюнхен, Германия.

Заедно с модулното внедряване и интегриране на софтуерната платформа VisionR, Plan-Vision консултира и предоставя помощ в следните направления:

  • участие в преговори за придобиване и интегриране на софтуерни решения
  • избор на софтуерни управленски системи
  • управление на проекти
  • разработка на софтуерни решения
  • инсталиране на бази данни (в т.ч. PostgreSQL, ORACLE, MySQL etc.)

Целеви групи

Дейността на Plan-Vision е насочена към средни и големи, както и към по-малки такива нуждаещи се от технологични нововъдения, компании и организации стремящи се да постигнат цялостна оптимизация на работните процеси. Ние предоставяме и интегрираме софтуерна система за събиране, докладване и управление на всички видове фирмени данни (контакти, фактуриране, договори, заявки, персонал, задачи и др.). Така ние помагаме на нашите клиенти да изградят и използват ефективна и ефикасна база за вземане на решения на управленско ниво, чрез осигуряване на пълна и постянно видима разходна отчетност на всички нива на дейност.

Цели

Основна цел на нашата компания е дългосрочното удовлетворение на нашите клиенти.

Plan-Vision постига това чрез последователно консултиране и устойчиво софтуерно проектно управление, предлгайки на своите клиенти най-подходящите решения за съответната задача и/или проект, осигурявайки постоянен отчет на движението на всички видове данни и разходи. Във връзка с това, Plan-Vision взима под внимание всички възможни аспекти на планираното използване на софтуерните решения, като:

  • видима и осезаема оптимизация на работните процеси
  • дългосрочно планиране на използваемостта на софтуерните решения, взимайки под внимание софтуерния цикъл на живот
  • планиране на всички необходими проектни стъпки като: уточняване на софтуерните спецификации, проектната документация,потребителските указания и насоки и т.н.