Партньори изследователска дейност

Share
print
Партньори изследователска дейност
  • Технически Университет, гр. Мюнхен, Германия
  • Институт за инжинерингов информационен мениджмънт, Технологичен Инсититут, гр. Карлсруе, Германия
  • Софийски Университет "Св. Климент Охридски", гр.София