VisionR® Работна среда

Share
print

VisionR може да бъде използван като развойна среда. Целевите групи за използване на решенията на VisionR работната среда са софтуерно-развойни компании. Осъществяването на развойна дейност във VisionR означава изработване на дефиниции и скриптиране.

VisionR® Работна среда
VisionR Сървър + VisionR вградени модули = VisionR Работна среда

VisionR Сървър заедно със VisionR вградените модули могат да се използват като развойна среда за създаване на нови функционалности и модули.

Екипите отговарящи за развойната дейност могат да се възползват от вградените свойства на системата и потенциала на VisionR скриптовия език.

Някои от вградените свойства, които правят развойната дейност бърз и лесен процес са:

  • Мощен скриптов език (VisionR Script) с:
    • директен достъп до базата данни чрез обектно ориентиран подход
    • функции свързани с изпълнението на задачи
    • функции свързани с електронна поща
  • Библиотеки от данни
  • Библиотеки с уиджети
  • Интегрирано управление на достъпа