Преглед на продуктите

Share
print

VisionR е изцяло уеб-базирана, модулно ориентирана и мултиезикова система за организация и управление на данните. Единственото от което се нуждаете за да я използвате е уеб програма за интернет сърфиране (Mozilla Firefox, MS Internet Explorer и др.) инсталирана на вашия преносим или настолен компютър, или някакво друго мобилно устройство позволяващо връзка с Интернет. VisionR средата включва стандартен набор от модули, но също така тя може да бъде използвана за изграждане и внедряване на нови модули.

Преглед на продуктите
 

Поддържани браузъри
       

VisionR
модули
VisionR модули
Графика
#25
Контакти
#1
Документи
#2
Резервации
#3
Фактури
#4
Проекти
#5
Договори
#6
Поддръжка
#7
Онлайн помощ
#8
Разходи
#9
Поръчки
#10
Продукти
#11
Инвентар
#12
Помещения
#13
Наеми
#14
Премествания
#15
Ключове
#16
Търгове
#17
Складове
#18
Енергии
#19
Онлайн магазини
#20
Уеб съдържания
#21
Уговорени срещи
#22
Конструкции
#23
Превозни средства
#24
Почистване
#25

VisionR
работна среда


VisionR Server
Java
Windows Linux
 
VisionR вградени модули
Ядро
#1001
Док. основни
#1002
Задачи
#1003
Онлайн помощ
#1004
И-мейл
#1005
Доклади
#1006
Интернац.
#1007
Библиотека
#1008
Интерфейс
#1009
Скриптове
#1010
Потребители
#1011
Обмен на данни
#1012

Поддържани бази данни