Защо VisionR®?

Share
print

VisionR е следващо поколение система за управление на корпоративни данни. Тя е напълно уеб ориентирана и обслужва мащаб кореспондиращ с вашите нужди. Нейната гъвкавост позволява да бъде използвана както от малки, така и от големи компании за по-ефективна организация, планиране и оптимизация на фирмените ресурси.

Защо VisionR®?

Нововъведение

Съществуват хиляди решения в света на управлението на данни. Това прави избора на адекватна система за управление изключително трудна задача.

Нашата компания е разработила и осъществила гъвкаво и лесно за използване решение за управление на данните, чието функциониране не е зависимо от операционната система, която вашата компания е избрала.

Ползи

VisionR Server предлага осъществяването на многобройни функции и притежава характеристики, които могат да вдъхновят вашата компания да интегрира нашата гъвкава и функционална технология и дори да замести изцяло решенията, които използвате. Ако все още изпитвате трудности в управлението на данните, ние и нашата платформа предлагаме следните възможности:

 • Намаление на разходите чрез централизиран лицензионен модел
 • Позволява на вашата компания да осъществява широк обмен на данни - ролево базирано потребителско управление осигуряващо управление на достъпа до най-ниските нива на организацията на данни
 • Управление на огромни масиви от данни без загуба на производителност
 • Лесна връзка към вече съществуващи източници на данни - стандартни интерфейси
 • Потребителски ориентирана за лесно и интуитивно ползване
 • Незабавно разгръщане:
  • без клиентски инсталации
  • автоматизирано вписване чрез Active Directory
 • Лесна за разширение чрез добавяне на допълнителни модули
 • Включва определен набор от интегрирани функции:
  • интегрирано документно управление
  • електронна поща
  • системни библиотеки
  • програматор за автоматизирано изпълнение на задачи (дневни, седмични и т.н)
  • интерактивно докладване
 • Бърза и евтина поддръжка и допълнителна системна персонализация без прекъсване на работния процес
 • 100% уеб базирана - осъществява отворени стандарти и има лесно адаптиращи се приложения
 • Платформата е назависима от:
  • операционната система (Windows or Linux)
  • бази данни (почти всеки RDBMS)
  • клиента (почти всеки интернет браузър)
 • Напълно международна - не само в определенията, но също и на ниво въвеждане на данни