Технически иновации

Share
print

Характеристики като платформена независимост (не зависи от операционната система която използвате), интеграция на многобройни източници на данни и разнообразие от интерфейсни опции правят възможно ефективното използване и работа на VisionR дори и в най-комплексните корпоративни среди.

Технически иновации

Водещи иновации

Пътят на развитие на VisionR продължава повече от 10 години. Водени от нашата философия да създаваме функционални, динамични и гъвкави софтуерни решения, ние успяхме да въведем многобройни технически иновации включващи:

  • Ядрото на системата притежава много вградени функционалности като схема дефиниции, електронна поща, изпълнител на задачи, управление на документите и т.н.
  • Подходът към съхранение на данни няма аналог в съвременните приложения за управление на данни.
  • Многобройните нива на кеширане позволяват за осъществяване на изключително бърз пренос на данни.
  • VisionR е напълно собствено поддържана и описана система.
  • Вътрешният език за обработка и управление на данни позволява използването на прoизволно дълги обектно-референтни пътеки.
  • VisionR използва определен брой иновативни алгоритми позволяващи бърза работа на системата.
  • Системата е изцяло платформено независима (без значение вида операционна система) и работи в 32 и 64 битова среда.
  • Системата е изцяло независима от гледна точка на основния слой за съхранение на данни.
  • VisionR е във състояние да съхранява и пренася данни от и в многобройни източници.
  • VisionR Сървър е едновременно интегрирана и интегрираща платформа.

Собствено описание

VisionR системата е изцяло собствено описана. Виртуалният слой на управление на данните, който се създава при стартиране, е само "външна" част от системата. След първоначалното стартиране, всички данни управлявани от VisionR и VisionR Сървър (включително събития, референции (препратки), обектни дефиниции и т.н.) са описани посредством собствени VisionR дефиниции.

Това е изключително иновативен подход към управлението на данни и системното програмиране, който позволява бързи системни обновявания по всяко време и в движение и за безпрецедентно дълга работа на системата без прекъсване.

Обектна ориентация

VisionR е изцяло обектно ориентирана. Всяка една инстанция на данните има обектен вид. Всеки обектен вид е описан чрез обектна дефиниция. Дори и обектите в ядрото са дефинирани посредством VisionR обектни дефиниции.

Наследяване

Както и с други обектно-ориентирани системи, VisionR също позволява наследяване на обектни видове. Това опростява дефинирането на обекти и позволява персонализиране на съществуващите модули, така че да се посрещнат специфичните нужди на клиента.

Двупосочни релации

Една от специфичните характеристики на VisionR е нейната възможност да дефинира двупосочни релации. Повечето от обектно-ориентираните системи позволяват единствено еднопосочни релации, където даден обект осъществява референция (препратка) към един или повече обекти от даден вид.

VisionR също така позволява използване на обратна релация: даден обект може да притежава свойство, което регистрира всички обекти, които осъществяват референция (препратка) към него. По този начин, динамични свойства могат да бъдат създавани, които регистрират посочените референтни обекти. Например: информацията относно ключ за достъп до склад може да посочва на кой служител в частност е бил издаден такъв, както и обекта "служител" може да притежава обърната референция показваща всички ключове за достъп, който той е получил.

Интернационализация на ниво ред от данни

VisionR позволява използването на многоезичност за всяко текстово свойство съществуващо в системата. По този начин, записите на данни могат да притежават свойства, които позволяват преглед на данните в произволен на брой езици. В резултат, тъй като графичния потребителски интерфейс е също описан от гледна точка на VisionR структурите от данни, самият потребителски интерфейс е също обект на опростена многоезичност. Казано просто - всяко единица от текст управлявана от VisionR, било то запис на данни, заглавие или елемент от потребителския интерфейс, е обект на използване в мултиезикова среда.

Това позволява на потребителите не само да работят на техния роден език, но също и да управляват данни на него.

Управление на достъпа до ниво ред от данни

VisionR може да налага ограничения на ниво редове от данни. В резултат, само определени групи от потребители са във състояние да преглеждат данни и да притежават достъп до избрани модули. Тъй като всички VisionR обекти са описани като VisionR структури, системата може да налага ограничение на достъпа до всеки един вид данни - без значение дали това е инстанция, заглавие или елемент от потребителския интерфейс.

Скриптове за събития вместо тригери

VisionR позволява използването на дефиниции на комплексни скриптове за събития, които са осъществени на собствения VSC език. Последният е опростен обектно-скриптов диалект, който работи директно с обектните инстанции. Скриптовете за събития имат достъп до вътрешния програмно приложен интерфейс на VisionR.